Novemberlezing MetaForum Assen – 15 november 2018

Ewald Engelen – Kompas voor een nieuwe economie
Met oog voor de planeet en samenleving

Staat ons economische gedrag in dienst van groei en winst of dient het de mens en planeet? Met die vraag ging econoom Kate Raworth aan de slag. In plaats van opgaande lijnen en stijgende grafieken ontstond een ander ideaalbeeld: onze economie zou moeten functioneren volgens het model van de donut. De donut staat voor een nieuwe circulaire economie waarbij onze economische activiteiten groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel. Met aandacht voor uitputting van de aarde en sociale ongelijkheid.

Ewald Engelen neemt ons mee in het huidige economische denken, met winsthonger in het grote bedrijfsleven. En de effecten op mens en samenleving: economische instabiliteit, sociale ongelijkheid, politieke onvrede en groeiend populisme. Met het raamwerk van de Donut Economie reikt hij ons een nieuwe manier van kijken aan: verander de doelstelling, kies voor een ingebedde economie in plaats van een autonome markt, richt je op herverdeling en stop met de groeiverslaving. Stap voor stap neemt hij ons hierin mee. Tenslotte reikt hij ons strategieën aan voor de nabije toekomst.

Locatie: KunstPlaza Schurer, Warenhuis Vanderveen – 5e etage, Koopmansplein 16, 9401 EL Assen

Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Entree: € 10
Reserveren: info@metaforumassen.nl
Betalen: 15 november, ter plekke bij de entree
Meer info: www.metaforumassen.nl